Privacyverklaring

Hut Interieurs verwerkt enkel persoonsgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring bieden we een overzicht van de gegevens die worden verzameld, het doel van de verzameling, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn, beveiligingsmaatregelen, het gebruik van cookies, en het recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens valt onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hut Interieurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

**Contactgegevens**

Hut Interieurs
Zonnedauw 36, Schaijk
KvK-nummer: 82395608
Telefoon: +31 6 21 84 10 23
E-mail: info@huti-nterieurs.nl
Website: www.hut-interieurs.nl

**Welke gegevens worden verzameld?**

Bij contact via e-mail (info@hutinterieurs.nl), het gebruik van het contactformulier, of bij het aangaan van een overeenkomst met Hut Interieurs, kunnen de volgende gegevens worden gevraagd:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Straat en huisnummer
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer (indien opgegeven)

**Doel van gegevensverzameling en -gebruik**

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. **Contact:** Als u het contactformulier gebruikt of een e-mail stuurt, is het doel om met u in contact te komen voor het beantwoorden van uw vragen of om interieuradvies aan te vragen. Voor dit doel heeft Hut Interieurs uw e-mailadres nodig.

2. **Samenwerking en Dienstverlening:** Wanneer we samenwerken of wanneer u een dienst afneemt van Hut Interieurs, kan worden gevraagd naar uw voor- en achternaam, adresgegevens, en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het bespreken van interieuradvies tijdens intakegesprekken en eindpresentaties bij u thuis, evenals voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn onderhevig aan wettelijke verplichtingen zoals vereist door de Belastingdienst.

3. **Bereikbaarheid:** Indien er reistijd wordt berekend voor de dienstverlening van Hut Interieurs, kan het noodzakelijk zijn om uw telefoonnummer te vragen. Hiermee kan Hut Interieurs contact met u opnemen in geval van vertraging of wijzigingen in afspraken.

**Bewaartermijn**

Hut Interieurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke vereisten.

**Beveiligingsmaatregelen**

Hut Interieurs neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. We hanteren strikte beveiligingsprotocollen en beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel.

**Gebruik van Cookies**

Onze website maakt geen gebruik van cookies voor het volgen van uw online gedrag. We verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

**Recht op Toegang, Correctie en Verwijdering**

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Neem contact op met Hut Interieurs via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring om uw verzoek in te dienen.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25-09-23.

Privacyverklaring